Naše Centrum voľného času je tu pre Vás aj počas prázdnin!

V lete 2017 sme realizovali dva tematické denné tábory: Robinsonove dobrodružstváZáhada zlatej jašterice. Téme táborov sme podmienili lokality našich výletov, ako aj zážitkové aktivity, ktoré sme s deťmi realizovali. Tábory vedú skúsené pracovníčky SCVČ Relaxáčik, s bohatými skúsenosťami z tábormi aj z iných organizácií (Slovenský skauting, o.z. Vydra).