Máte záujem o krúžok? Vyplňte si prihlášku a doručte nám ju.

ŽIADOSŤ o prijatie do záujmového útvaru na šk. rok 2017/2018 pre člena mladšieho ako 15 rokov

ŽIADOSŤ o prijatie do záujmového útvaru na šk. rok 2017/2018 pre člena od 15 rokov