Leto 2017 s Relaxáčikom

ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ POKYNY pre rodičov dieťaťa prihláseného do prímestského tábora s dennou dochádzkou. ü  Príchod dieťaťa je každý deň medzi 7,30 až 8,00 hod. do SCVČ. ü  Odchod dieťaťa je každý deň medzi 16,00 až 16,30 hod. zo SCVČ (prípadne podľa programu). ü  V prvý deň nástupu je potrebné, aby prišiel rodič spolu s dieťaťom a priniesol vyplnené POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI…