Kapustové hody

Počas podujatia KAPUSTOVÉ HODY, bude prebiehať fotenie aktivít a účastníkov hodov od 14,00 do16,00 hod.  Fotodokumentácia z hodov bude zverejnená na web stránke SCVČ Relaxáčik, ako aj facebookovej stránke uzavretej skupiny SCVČ Relaxáčik.