OZNAM O ÚHRADE POPLATKU ZA KRÚŽKY

Milí rodičia, touto cestou Vás chceme požiadať o uhradenie poplatku za I. polrok 2019/2020 za krúžkovú činnosť Vášho dieťaťa, nakoľko sme kontrolou zistili, že nie sú uhradené poplatky za mesiac, poprípade za niekoľko mesiacov. Preto Vás chceme požiadať, aby ste si skontrolovali platbu za krúžok. Pokiaľ nebude poplatok uhradený, dieťa na krúžok nevezmeme.  Vzhľadom nato, že dotácia…