Kapustové hody

Počas podujatia KAPUSTOVÉ HODY, bude prebiehať fotenie aktivít a účastníkov hodov od 14,00 do16,00 hod.  Fotodokumentácia z hodov bude zverejnená na web stránke SCVČ Relaxáčik, ako aj facebookovej stránke uzavretej skupiny SCVČ Relaxáčik.

Deň prameňov / Sliač

SCVČ Relaxáčik, Moskovská 2 srdečne pozýva všetkých malých aj veľkých, jednotlivcov aj celé rodinky na akciu, ktorú uskutočňuje v spolupráci s Kúpeľmi Sliač. Príďte sa zabaviť, pekné veci nielen vidieť, ale i vytvoriť. tím, tanečníci a turisti zo SCVČ Relaxáčik

Leto 2017 s Relaxáčikom

ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ POKYNY pre rodičov dieťaťa prihláseného do prímestského tábora s dennou dochádzkou. ü  Príchod dieťaťa je každý deň medzi 7,30 až 8,00 hod. do SCVČ. ü  Odchod dieťaťa je každý deň medzi 16,00 až 16,30 hod. zo SCVČ (prípadne podľa programu). ü  V prvý deň nástupu je potrebné, aby prišiel rodič spolu s dieťaťom a priniesol vyplnené POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI…