Aktuality

Nakoľko ešte nebola úplne spustená /a teraz k 12.10.2020 už aj pozastavená/ krúžková činnosť, sa termín úhrady za krúžkovú činnosť posúva k termínu opätovnému spusteniu krúžkovej činnosti. Rodičia, ktorí platbu už uskutočnili im automaticky prechádza k spusteniu krúžkovej činnosti.

Bližšie informácie k platbám Vám podáme na Vaše vyžiadanie e-mailom, keďže každý člen má ináč nastavený ročný poplatok /vzhľadom na poskytnuté zľavy a počty krúžkov/.

Ďakujeme za pochopenie.Dúfame, že momentálna situácia nebude dlho trvať a budeme sa môcť Vašim deťom venovať, tak ako je to našim poslaním.