Adresa

Súkromné centrum voľného času
Moskovská 2
97404 Banská Bystrica

Telefón

0908 567 300

Email

relaxacik@gmail.com
atelierik@centrum.sk

Registračné údaje

IČO: 45015945
DIČ: 2022447251

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK3309000000000304311107
null