Bezpečnostný konzultant / DPO
osoba poverená ochranou osobných údajov

Mgr. Marianna Púpalová
pupalova@osobnyudaj.sk
+421 915 751 070

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
02 / 800 800 80
www.osobnyudaj.sk