ZÁKLADNÉ INFORMAČNÉ POKYNY pre rodičov dieťaťa

prihláseného do prímestského tábora s dennou dochádzkou.

ü  Príchod dieťaťa je každý deň medzi 7,30 až 8,00 hod. do SCVČ.

ü  Odchod dieťaťa je každý deň medzi 16,00 až 16,30 hod. zo SCVČ (prípadne podľa programu).

ü  V prvý deň nástupu je potrebné, aby prišiel rodič spolu s dieťaťom a priniesol vyplnené POTVRDENIE O BEZINFEKČNOSTI /nepotvrdzuje lekár, rodič potvrdzuje informácie v Potvrdení/

ü  Dieťa si bude každý deň nosiť so sebou PREUKAZ POISTENCA (alebo odovzdá kópiu), MALÚ DESIATU, PITIE, PREZÚVKY, PRŠIPLÁŠŤ, prípadne podľa druhu programu na daný deň.

ü  Dieťa bude primerane oblečené počasiu, prípadne bude mať v SCVČ náhradné suché oblečenie, vzhľadom na počasie.

ü  Dieťa bude pravidelne informované o programe na nasledujúci deň.

ü  Pokiaľ dieťa z rôznych dôvodov nemôže nastúpiť do tábora, rodič je povinný telefonicky nahlásiť neprítomnosť dieťaťa do 8,00 hod. daného dňa, v opačnom prípade sa náklady na deň normálne započítavajú.

ü   Dieťa bude počas tábora potrebovať preukážku na MHD a preukaz na bezplatné cestovanie vlakom