Deti v procese svojho vývinu prechádzajú cez štyri obdobia rastu, rozvoja a učenia.

 Vo veku 0 – 6 rokov (obdobie „absorbujúcej mysle“);

6 – 12 rokov (doba zdôvodňovania a abstrakcie);

12 – 18 rokov (vytváranie „sociálneho ja“, rozvoj morálnych hodnôt, vytváranie emocionálnej nezávislosti);

a 18 až 24 rokov (mladí dospelí si vytvárajú chápanie seba a hľadajú svoje miesto vo svete).

V našom Montessori centre sa hlavne zameriame na druhé a čiastočne aj tretie vývinové obdobie s dôrazom na rozvoj oblastí z praktického života, oblasti matematiky, jazyka, prírodných vied a umenia.

Viac informácií v prílohách

Jazyk a písanie

Matematika

Praktický život

Prírodné vedy - kozmicka výchova

Umenie a zmyslové vnímanie

Vývinové obdobia podľa Márie Montessori