Milí rodičia,

touto cestou Vás chceme požiadať o uhradenie poplatku za I. polrok 2019/2020 za krúžkovú činnosť Vášho dieťaťa, nakoľko sme kontrolou zistili, že nie sú uhradené poplatky za mesiac, poprípade za niekoľko mesiacov. Preto Vás chceme požiadať, aby ste si skontrolovali platbu za krúžok. Pokiaľ nebude poplatok uhradený, dieťa na krúžok nevezmeme.  Vzhľadom nato, že dotácia od mesta a ani vzdelávací poukaz nedokáže v plnej výške finančne pokryť náklady na krúžok.

POPROSÍME VÁS v prípade, že neviete výšku úhrady, koľko ste uhradili alebo koľko máte doplatiť za I. polrok, MOŽETE SA INFORMOVAŤ – TELEFONICKY na 0908 567 300, mailom na: relaxacik@gmail.com alebo osobne od 8,00 do 16,00 hod.

Platba za krúžok sa uhrádza:
– prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni SK33 0900 0000 0003 0431 1107
– do poznámky poprosíme uviesť meno a priezvisko dieťaťa a krúžok

ĎAKUJEME za pochopenie.

Ak máte podlžnosti za krúžok za I.polrok 2019/2020 VYRIEŠENÉ považujte oznam za nepodstatný.

 

V Banskej Bystrici 5.2.2020

 

Mgr. Zuzana Trniková

riaditeľka SCVČ