Naše Centrum voľného času je tu pre Vás aj počas prázdnin!

Oznam o voľných miestach v táboroch

Nový turnus Futbalový camp v spolupráci s FK JUPIE v termíne 13.-17.08.2018 pri minimálnom počte 10 účastníkov

PRIHLÁSENIE – poplatok za prímestský tábor treba uhradiť a doručiť vyplnenú prihlášku do 9.8.2018, aby mohli byť zabezpečené finančné náležitosti súvisiace s táborom, inak sa dieťa nemôže zúčastniť tábora. Storno poplatok 3.50 eur z uhradenej sumy.

Na číslo účtu IBAN: SK33 0900 0000 0003 0431 1107

Do poznámky prosím uveďte meno, priezvisko dieťaťa. Ďakujeme

FUTBALOVÝ CAMP August 2018 s dennou dochádzkou v spolupráci FC JUPIE

 WORDPDF
PRIHLÁŠKA na Futbalový campzobraziťzobraziť
SÚHLAS na používanie osobných údajov dieťaťazobraziťzobraziť
Základné informačné pokynyzobraziťzobraziť

Denné tábory počas leta 2017

V lete 2017 sme realizovali dva tematické denné tábory: Robinsonove dobrodružstváZáhada zlatej jašterice. Téme táborov sme podmienili lokality našich výletov, ako aj zážitkové aktivity, ktoré sme s deťmi realizovali. Tábory vedú skúsené pracovníčky SCVČ Relaxáčik, s bohatými skúsenosťami z tábormi aj z iných organizácií (Slovenský skauting, o.z. Vydra).