Aktuality

Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

12.03.2020
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.
 
STANOVISKO SCVČ k Usmerneniu:
Milí rodičia, nakoľko situácia neumožňuje momentálne vykonávať krúžkovú činnosť /ČO NÁS VEĽMI MRZÍ VOČI VAŠIM DEŤOM/, v júnovom finančnom vyúčtovaní Vám to bude zohľadnené. Prípadné preplatky za neuskutočnené hodiny Vám bude vrátené.
 
Do skorého videnia.
 

Súkromné centrum voľného času

Moskovská 2
974 04 Banská Bystrica
tel: +421908567300